в. Строител

 За КСБ

През годините Камарата на строителите в България (КСБ) се доказа не само като основен фактор в строителния сектор на национално ниво, но и се утвърди като стратегически партньор в международен аспект. В този смисъл Камарата се стреми да засили....прочети    
 
Съобщение:
Крайният срок за подаване на заявлението по чл. 20, ал. 2 от ЗКС за 2017 г. е 1 октомври 2018 г. - 17.00 ч.

До
браншовите и регионалните организации,
сдруженията на предприемачите ...

26.06.2018

По решение на министъра на регионалното развитие и ...