Пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР провежда пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Аварийни ремонти на покриви на сгради в курортни комплекси и бази за отдих /КК и БО/ на МВР". Моля да публикувате във Вашата интернет страница съобщение за неговото провеждане, като допълнителна информация можете да намерите на приложения линк.

За контакти:

Петя Софрониева
сектор "Пазарни проучвания",
отдел "Обществени поръчки" при ДУССД - МВР
сл. тел. 02 982 25 99

Пенкьовски манастир е основан през 1360 г, в село Пенкьовци, община ...

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1517, ж.к. „Левски Г”, ул. ...

До
браншовите и регионалните организации,
сдруженията на предприемачите ...