Молба за помощ от фондация „Възраждане на Пенкьовски манастир“

Пенкьовски манастир е основан през 1360 г, в село Пенкьовци, община Трън.
При настъпването на османските войски населението покрива с клони и пръст манастирската църква “Света Петка“ и така я спасява. Известна е като заровената църква. След Освобождението е реставрирана, но сградата с килиите на манастира е пред разпад.Единственият монах там живее при невъзможни условия – без комин и със силно течащ покрив. По този начин манастира се заличава.
Фондация „Възраждане на Пенкьовски манастир“ моли за помощ всички фирми от строителния бранш за помощ за възстановяването на 30-40 кв.м. килия, като начален етап за възстановяването на манастира.

За контакти:
Стефан Стойов
София
Ул.“Орел“ №6, кв“Хладилника“
Моб.тел.: 0897673758

 

 

ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...

Със Заповед № ЗМФ-827 от 04 септември 2018 г. на министъра на ...

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) изразява своите искрени ...