FIEC
КСБ
За нас
Органи на управление
Регистър
Секции
Членство
Международна дейност
Проекти
Контакт с нас
Инфо център
Обществени поръчки
Мониторинг
Общ. поръчки - Германия
Нормативна база
Класации
Тристранно сътрудничество
Полезни връзки
Видео рубрика на КСБ
СОЛВИТ
Търсене
Нови проекти задвижват жилищния пазар в Пловдив. Има търсене на нови жилища. „Кризисният остатък" от построени, но непродадени апартаменти се стопи до 400-500 броя. Според Пламен Иванов, председател на Камарата на строителите в града, вече има и нови фактори, които подкрепят раздвижването на новото строителство PDF Печат Е-мейл

Нови проекти задвижват жилищния пазар в Пловдив

Предприемачите предлагат като бонуси собствен лизинг и помощ при плащането на лихви

 

 В Пловдив има търсене на нови жилища, защото „кризисният остатък" от построени, но непродадени апартаменти се стопи до 400-500 броя. Според Пла­мен Иванов, председател на Камарата на строителите в града, вече има и нови фактори, които подкрепят раздвижването на ново­то строителство. Банките понатрупаха ресурс, за да търсят по-агресивно качест­вени кредитополучатели. Част от жилищния фонд на града вече е доста стар и поддръжката му става неизгодна или нежелана. Разликата между наема и изплащането на 20-годишен заем за едно средно жилище се сви до 150-200 лв. ме­сечно. А според експерти при 25-30-годишен срок на погасяване на банков заем е по-изгодно да се вземе кредит.

Кой строи

За три години спекула­тивният капитал се изтегли окончателно от строител­ния бизнес в Пловдив и се насочи към други дейности, казва Пламен Иванов. Реги­стрираните в пловдивската камара строителни фирми през 2008 г. са били 550 (10% от общия брой на фирмите в страната). През 2009 г те вече са 443, а през 2010 г. са намалели до 352 (това са 13.5% от всички строителни фир­ми у нас). Според Пламен Иванов това отсяване си има плюсове и минуси. На пазара остават читавите строителни компании, но за сметка на това обаче поне две трети от хората, които са работили в дерегистрираните строителни компа­нии, отиват в сивия сектор на строителните ремонти и поддръжката.

Моментът

Сега моментът е много под­ходящ да се започне ново строителство. Така мисли и действа Иван Асенов -управител и съсобственик на най-голямата българска фирма за търговия с черни метали „Хъс" ООД, който стартира проекта „Магнолия гардънс" на стойност около 3.5 млн. EUR. Фи­нансирането е осигурено и с тези средства ще бъде изгра­ден жилищен комплекс от затворен тип, включващ 93 апартамента с квадратура от 48 до 200 кв. м, ресторант и 2 магазина, гаражи и паркоместа, озеленени вътрешни алеи и градини. Общата застроена площ на комплекса ще е 9000 кв. м. „Наме­ренията ни са да построим нови качествени жилища на цена около 500-540 EUR/kb. м и сме в състояние да по­стигнем това", каза Иван Асенов. Предпочитанията са към жилища с размери от 65 кв. м до 95 кв. м. И тъй като компанията има наме­рение да стъпи по-сериоз­но на пазара на жилищно строителство, стратегията й за успех също е класиче­ска: за всеки отделен вид строителни работи се наема най-добрият изпълнител. Проект „Магнолйя гардънс" е за жилищен комплекс от затворен тип с 6 жилищни корпуса, предимно триетаж­ни, в който ще е изградена и обща инфраструктура. Ком­плексът ще е с контролиран достъп и видеонаблюдение. Инвеститорът планира да предостави управлението на комплекса на професи­онална фирма за пропърти са приблизително неп­родадените 6 кризата нови апартаменти в Пловдив мениджмънт след приключ­ване на строителството, най-късно до края на 2011 г. За финансиране на покупката „Хъс" ООД предлага както банково кредитиране при преференциални условия от водеща банка, така и собст­вен лизинг на жилищата със срок от 2 до 5 години, но в този случай цената е малко no-висока от тази на креди­та, уточни Иван Асенов.

Магазин за нов дом

Най-големият строител на жилища в Пловдив - фирма „Сиенит", няма построено и непродадено жилище, казва Маргарита Джелепова, ръководител „Админи­стративна дейност". Това обаче не означава, че про­дажбите са лесни, добавя тя. Точно затова „Сиенит" създава свое специално да продаде маркетингово и търгов­ско звено „Магазин за нов дом", което продава жили­ща и търговски площи. В момента имаме 70-дневна кампания, в която ще про­дадем пакет от 50 жилища в различна степен на готов­ност и с размери от 65 кв. м до 265 кв. м, обяснява Мар­гарита Джелепова. Цените са от 600 до 860 EUIVkb. м. Срещу тях купувачите получават жилище в добър район, с инфраструктура и до 2 паркоместа на имот, както и с много висока сте­пен на завършеност, обясни Джелепова. По време на кампанията „Сиенит" пое­ма като бонус към купувача изплащането на лихвите по кредита в продължение на следващите 12 месеца. „Ние помагаме и потенциални­те ни клиенти да получат кредит при добри условия, защото имаме добри връзки с банките в града", заключи Маргарита Джелепова. В момента лихвеният процент по жилищните кредити в евро се движи най-често между 5.9 и 8.5%, но има лихви и от 9.5%.

Михаил Ванчев

 
< Предишна   Следваща >
РЕКЛАМА
Vivacom
ДСК
stroimedia.bg

Услуги
Атестати
Квалификация
Презентации на фирми
Календар
Информация за членове
Решения на У.О. на КСБ
Анализи и прогнози
Информация от FIEC
Енергийна ефективност
Инфо бюлетин на FIEC
www.citybuild.bg