FIEC
КСБ
За нас
Органи на управление
Регистър
Секции
Членство
Международна дейност
Проекти
Контакт с нас
Инфо център
Обществени поръчки
Мониторинг
Общ. поръчки - Германия
Нормативна база
Класации
Тристранно сътрудничество
Полезни връзки
Видео рубрика на КСБ
СОЛВИТ
Търсене
ВЛЕЗЕ В СИЛА „НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” PDF Печат Е-мейл

На 13 ноември ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК  в бр. 89 публикува и влезе в сила НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. Наредбата е била приета с  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 от 5 ноември 2012 г.  на Министерския съвет.

               Наредбата се приема на основание на чл. 43, ал. 4 от новоприетия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и подробно регламентира и развива схемата и изискванията за управление на строителните отпадъци  в процеса на строителство и премахване на строежи. Тя беше подготвена от Министерството на околната среда и водите и съгласувана в кратък срок с Камарата на строителите, която представи своето становище. Приетият вариант на наредбата не отразява всички представени бележки на камарата.

Наредбата се прилага за отпадъците от строително-монтажни работи, независимо от категорията на строежа,  съгласно чл. 137 ал. 1 от ЗУТ, за отпадъците от разрушаване на строежи и за рециклирани строителни материали.  Отношението и дейността към отпадъците се подчинява на определен приоритетен ред като се започне от ограничаване създаването на строителни отпадъци и се премине през повторна употреба,  рециклиране  и енергийно използване.

Най-важният момент в нея е въвеждането на разделно събиране на строителните отпадъци при строеж и деконструиране на сгради. Изрично е записано в нормативния документ в чл. 7 ал. 1,   че  „При извършване на СМР и премахване на строежи, задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване, строителни отпадъци в количества” по определени лимити. Това се осъществява чрез подготовка и изпълнение на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) на обекта.  Планът не се прилага при разрушаване на сгради с РЗП по-малка от 100 кв.м, при реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП по-малка  от 500 кв.м., при строеж на сгради с РЗП по-малка от 300 кв.м.,  като възпроизвежда текста на чл. 11 от ЗУО.  

Наредбата определя количества за отделните дейности и видове отпадъци от строителството. За пътища и Железопътни линии те са 80%.  При  строежи или разрушаване на сгради трябва да се реализират разделно събиране на 85% бетон и 70 % тухли, керемиди и фаянсови плочки. Процентът е още по-висок при желязото и стоманата – 90%. Списъкът  на строителни материали е дълъг и по кодове. При строежа на магистралите сега ще се търси постигане на  80% повторна употреба на асфалтови и принадлежащите инертни  материали от основния път.

Според наредбата отговорен за изпълнението на ПУСО и достигането на тези проценти при събиране на строителните отпадъци е възложителят. В същото време в § 1 на наредбата е дадено тълкуване, че задължени лица за строителството или разрушаването на строежите  са възложителят на строителството, проектантът, строителният надзор, строителят, възложителят на премахването и всички лица, имащи отговорности съгласно наредбата.

В наредбата са въведени задължения за влагане на рециклирани строителни материали в строежи, финансирани с публични средства в количества:

1.    За строителство на сгради – 2%;

2.    За строителство на пътища – 10%;

3.    За ремонт на пътища – 3%;

4.    За други строежи от тихническата инфраструктура – 8%;

5.    За обратни насипи – 10% подготвени строителни отпадъци.

В чл. 16 от наредбата са заложени изисквания за използване на отпадъци в обратни насипи. Тук не са съобразени някои от препоръките на камарата и нейни членове. В практиката ще се наложи допълнителни уточнения и тълкуване на текстовете. Отделена е самостоятелна глава за определяне изискванията за пазара за рециклирани строителни отпадъци. В допълнителните разпоредби и приложенията са определени понятия и таблици, които ще бъдат използвани при третирането на строителните отпадъци.

icon Naredba za upravlenie na stroitelnite otpadaci ot 13 Noemvri 2012 g..doc (399.00 KB)

 
< Предишна   Следваща >
РЕКЛАМА
Vivacom
ДСК
stroimedia.bg

Услуги
Атестати
Квалификация
Презентации на фирми
Календар
Информация за членове
Решения на У.О. на КСБ
Анализи и прогнози
Информация от FIEC
Енергийна ефективност
Инфо бюлетин на FIEC
www.citybuild.bg