Новини

На 25.11.2016 г. в сградата на КСБ – София ще се проведе обучение на длъжностни лица по ЗБУТ, както следва:
1. От 9:00 часа в зала 6.2 за длъжностни лица по БЗР и Координатор по безопасност и здраве;
2. От 13:00 часа в зала 6.2 за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

Обучението се финансира от КСБ за всички представители на фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя.
През следващата 2017 г. обучения от този тип ще се организират в края на всеки месец. Информация за предварителни записвания ще намерите в сайта на КСБ - секция на „Строителна квалификация“ ЕАД: http://ksb.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2225

#CedefopPhotoAward” е конкурс, организиран от СEDEFOP, Европейския ...

 

КСБ и в. „Строител“ изказват съболезнования на семейството и ...

 12 учебни програми, 433 обучени строителни специалисти и ...

На 23 февруари 2017 г. в хотел „Арена ди Сердика“, ще се проведе ...

Международен семинар „Иновативни технологии и материали за пътно ...

Камара на строителите в България, Университетът по архитектура, ...

83-тата международна конференция EUROCONSTRUCT, която ще представи ...

"Екотерм проект" ЕАД кани членовете на КСБ да посетят изложението ...