„Строителна квалификация“ ЕАД Ви кани на обучение на длъжностни лица по ЗБУТ

На 25.11.2016 г. в сградата на КСБ – София ще се проведе обучение на длъжностни лица по ЗБУТ, както следва:
1. От 9:00 часа в зала 6.2 за длъжностни лица по БЗР и Координатор по безопасност и здраве;
2. От 13:00 часа в зала 6.2 за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

Обучението се финансира от КСБ за всички представители на фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя.
През следващата 2017 г. обучения от този тип ще се организират в края на всеки месец. Информация за предварителни записвания ще намерите в сайта на КСБ - секция на „Строителна квалификация“ ЕАД: http://ksb.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2225

НТСТ при ФНТСБ, МТИТС, АПИ, ББК“Пътища“, ФБТИ и НКСВ към КСБ ...

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на ...

На 4 юли 2017 година в „София Хотел Балкан“, гр. София ще се състои ...

На форума ще бъдат представени тенденциите и иновациите в сектора и ...

 

Във връзка с възникнали въпроси, относно реда за влагане в ...

#CedefopPhotoAward” е конкурс, организиран от СEDEFOP, Европейския ...

През септември и октомври Учебно-демонстрационният център за знания ...

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ ...

Международен семинар „Иновативни технологии и материали за пътно ...