Информация за обществена поръчка с предмет „Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен" № 34 по обособени позиции”

На Портала на Агенцията за обществени поръчки и на интернет-страницата на Съвместно командване на силите http://ifc.armf.bg/ е публикувана обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет „Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен № 34 по обособени позиции”.
В случай на заинтересованост,  фирмите могат да се запознаят с документацията за участие и да представят офертите си на адрес: гр. София 1606, булевард „Генерал Тотлебен” № 34 - Съвместно командване на силите/ военно формирование 22970- София в срок до 17.30 часа на 13.06.2017 г.

НТСТ при ФНТСБ, МТИТС, АПИ, ББК“Пътища“, ФБТИ и НКСВ към КСБ ...

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на ...

На 4 юли 2017 година в „София Хотел Балкан“, гр. София ще се състои ...

На форума ще бъдат представени тенденциите и иновациите в сектора и ...

 

Във връзка с възникнали въпроси, относно реда за влагане в ...

#CedefopPhotoAward” е конкурс, организиран от СEDEFOP, Европейския ...

Първият международен бизнес форум „Бъдещата форма на сътрудничество ...

През септември и октомври Учебно-демонстрационният център за знания ...

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ ...