Търговска мисия Истанбул, Турция, 8-12 май 2018

5 април 2018

Уважаеми представители на бизнеса,

Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на икономиката на Република Турция, се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и една фирма-организатор на изложения. Целта на тези мисии е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на следнaта търговска мисия:

Име на изложението/ търговската мисия

Град

Дати на изложението

Сектор

Дати на търговската мисия

Краен срок за заявка за участие

Допустими кандидати

1

Turkeybuild Istanbul 41-во строително изложение
https://yapifuariistanbul.com/en-GB/

İstanbul

8-12 май 2018

Строителство, строителни материали и технологии

7 May: Arrival,  8 May: B2Bs and Briefing,  9 May: Visit to Fair, 10 May: Departure

20 април 2018 г.

Фирми

Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция. Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички в общи линии включва брифинг, двустранни срещи и посещение на изложението.

Приложено изпращаме един формуляр за участие. Този формуляр следва да бъде попълнен от фирмите, желаещи да участват и да бъде изпратен на електронната поща на Търговската секция най-късно до обявения в таблицата краен срок за заявка за участие.

Смятаме, че тези мисии ще допринесат за стабилно развиващите се икономически и търговски отношения между двете страни и молим за разпространение на тази информация сред заинтересованите фирми.

Приложение: формуляр за участие

М. Емрах Сазак
Главен търговски съветник
Посолство на Република Турция

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...