Пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР провежда пазарно проучване за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Аварийни ремонти на покриви на сгради в курортни комплекси и бази за отдих /КК и БО/ на МВР". Моля да публикувате във Вашата интернет страница съобщение за неговото провеждане, като допълнителна информация можете да намерите на приложения линк.

За контакти:

Петя Софрониева
сектор "Пазарни проучвания",
отдел "Обществени поръчки" при ДУССД - МВР
сл. тел. 02 982 25 99

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...