Интерес за сътрудничество със строителни компании за изпълнение на проект

Идеен проект от "KTC "Metal Construction", Узбекистан, за стоителството на вилно селище в района на гр. Чирчик, Ташкентска област. Проектът е изцяло частен, като узбекския инвеститор търси сътрудничество със строителни компании за цялостното му изпълнение. Проявява интерес за работа с български партньори.

Компанията се представлява от Якубов Фарход Нураддинович, Директор на "KTC "Metal Construction". Контактни данни: e-mail: ktc.metalconstruction@mail.ru, моб.: +998 (97) 764 77 75, раб.: +998 (71) 252 51 16.

Всички заинтересовани могат да разгледат приложението:
1. Идеен проект – 8 страници (руски език) 1 стр. 2 стр.  3 стр.  4 стр.  5 стр.  6 стр. 7 стр.  8 стр.

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...