Конкурс: НЛРС “СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /НЛРС “СЛРБ”/ обявява конкурс за избор на изпълнител на ремонт на недвижим имот, представляващ музей, собственост на сдружението

В срок, считано от 16 юли 2018г. до 03 септември 2018г. всеки заинтересован може да направи оглед на музея, обект на СМР, да получи екземпляр от проект на договор за извършване на ремонт и детайлно да се запознае с архитектурния проект за изпълнение на строителните -ремонтни дейности, предмет на извършване на строителни дейности на адрес град София, Столична община, район “Средец”, бул.”Витоша”, № 31-33, етаж 5 всеки работен ден от 09.00ч. до 16.30ч., тел. за контакт: Чавдар Михайлов / 0884207913.

За повече подробности виж оригиналното писмо тук

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...