Грантова схема по ОПИК за "Насърчаване на предприемачеството“.

До
браншовите и регионалните организации,
сдруженията на предприемачите и работодателите,
местните органи и директните членове
на БСК

 

През изминалата седмица се отвори грантова схема по ОПИК за "Насърчаване на предприемачеството“.

В тази връзка БСК изпраща:

• Кратко представяне на грантовата схема
• Тематични области на ИСИС, които дават точки
• Методика за оценка
• *Индикативен бюджет за проект, на база на максимално допустимите разходи по категории (при поискване)

*препоръчително е кандидатите да са вече съществуващи предприятия, които си създават нови spin-off фирми – по този начин може да разчитат на съществуващите пазари.
По тази грантова схема не се очаква внедряването на иновации, а новосъздадени перспективни бизнеси.

Има няколко критерия в методиката за оценка, които са обективни и кумулативно носят 11 точки (според БСК, те са от съществено значение за успеха на всеки проект):
• Предприемачът (собственикът на фирмата с над 50% дял) е жена, което носи 3 точки
• Предприемачът е лице до 29 г. (ненавършени) или лице между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени), което носи 3 точки
• Предприятието-кандидат да е регистрирано (да има седалище) на територията на област:
- Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен
- Силистра, Търговище, Разград, Шумен
- Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали
- Кюстендил, Благоевград
Важно
*всички заложени разходи в бюджета следва да се реализират на територията на тези области, което носи 5 точки

В сравнение с предходните варианти на Условията за кандидатстване, отпада изискването фирмата да е регистрирана с капитал на стойност 20% от размера на допустимите разходи,
което е положително развитие.
Също така, в методиката за оценка се намаляват изискванията за нетни приходи от продажби и EBITDA.

Методика за оценка
• според БСК, всеки проект трябва да събере минимум 82-83 т., за да има шанс за успех от 80-90%, а при 85 точки, би следвало проектът да бъде финансиран без проблем!!

Грантовата схема е с два крайни срока за кандидатстване:
• Първият краен срок е до 5 септември 2018 г. и е за следните сектори по КИД-2008:
С13 (текстил без облекло),
С20 (химични продукти),
С26 (компютри и комуникационна техника),
С27 (ел. съоръжения), С28 (машини и оборудване),
С29 (автомобили и ремаркета),
С30 (превозни средства, без автомобили),
J58 (издателска дейност),
J59 (филми, ТВ предавания и музика),
M72 (НИРД), както и J62 и J63 (ИКТ сектори)
• Вторият краен срок е до 7 ноември 2018 г. - всички останали сектори

В случай, на идентифициран интерес от конкретни предприятия, за подготовка на проектни предложения по грантовата схема,
за получаване на информация:

Мирослав ТОНЧЕВ

Гл. директор
„Работодателски системи“
Българска стопанска камара
02/9320952
0885 072878
miroslav.tonchev@bia-bg.com
www.bia-bg.com

Виж Приложения:

1.Грантова схема

2.Тематични области

3.Методика за оценка

 

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...