Обява:„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД обявява конкурс за ремонтни дейности

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1517, ж.к. „Левски Г”, ул. „Станислав Доспевски”, бл. 40, на основание Решение на Съвета на директорите по т. 4 от Протокол № 29/02.07.2018 г. обявява конкурс за “ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОКРИВИ, НА ОФИС-ПОМЕЩЕНИЯ И СЕРВИЗНИ ЧАСТИ В СГРАДА, С АДРЕС УЛ. ИВАН ВАЗОВ 12“
.
Конкурсна документация, съдържаща всички подробни разяснения относно условията на конкурса и процедурата по неговото провеждане, всички необходими документи, които следва да бъдат представени от участниците, е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Електронна борса”.
Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД на телефон +359 2 806 27 54, 946 59 57.
Офертите за участие се изготвят в съответствие с изискванията на Конкурсната документация и се подават в срок до 16:00 часа на 03.08.2018 г.

Повече информация можете да намерите на следните линкове: 

...

Предстоящите акредитирани обучения по договорите на ФИДИК, които ще ...

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...