Висшeто транспортно училище „Тодор Каблешков” - София разработи нова магистърска програма за подготовка на висши специалисти по строителство на газопроводи и нефтопроводи

Обучението по специалността  “Строителство на газо- и нефтопроводи“ дава на студентите знания за проектирането, строителството и експлоатацията на конструкциите и съоръженията, предназначени та транспорт и съхранение на нефт и газ. Магистърският план е предназначен за лица, притежаващи диплома за висше образование "бакалавър“ или „магистър“ в областта на техническите науки.
Обучението е в задочна форма, в рамките на година и половина -два семестъра и разработване на дипломна работа.
Подаването на документите и записване се извършва до 5 септември 2018г. във ВТУ "Тодор Каблешков”. Семестриалната такса е 400 лв.
Подробна информация за кандидатстването е на налична на следния интернет адрес:
http://www.vtu.bg/priem-2018/#2
Повече информация може да бъде получена на телефон 02 9709 230 и e-mail: vtu@vtu.bg, както и лично от ръководителя на програмата доц. д-р Румен Иванов на телефон 0887 069592 и e-mail: rang75@hotmail.com

Повече информация можете да намерите на следните линкове: 

...

Предстоящите акредитирани обучения по договорите на ФИДИК, които ще ...

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...