Покана за участие в Специализирано изложение ОБЩИНСКО ЕКСПО

От 1 до 3 октомври 2018 г. в к.к. Албена ще се проведе 12-то издание на Специализираното изложение ОБЩИНСКО ЕКСПО по време на най-мащабното събитие на Националното сдружение на общините в Република България - Годишната среща на местните власти. Всички, които желаят да се представят пред широката аудитория на българските местни власти напомняме, че крайния срок за заявка е 20 септември 2018 г.

В прикачените документи ще намерите подробна информация с Условията за участие в ИЗЛОЖЕНИЕТО и формуляра, с който можете да заявите участие в него.

Допълнителна информация за ОБЩИНСКО ЕКСПО, както и архив на изданията му през годините, ще откриете на сайта на http://expo.namrb-activ.org/

Покана

Договор-заявка

Повече информация можете да намерите на следните линкове: 

...

Предстоящите акредитирани обучения по договорите на ФИДИК, които ще ...

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...