Българо-македонски бизнес форум - 18.10.2018 г.

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, за организиране и провеждане на Българо-македонски бизнес форум.
Форумът ще се проведе на 18 октомври 2018 г. в гр. Скопие, Македония, от 11.00 ч., като подробна информация за мястото на провеждането ще бъде предоставена допълнително. Българската делегацията ще бъде водена от г-н Томислав Дончев.
Във връзка с има възможността фирми и компании – членове, които биха участвали и проявят интерес в бизнес форума да се изберат само един или максимум двама участника от бранша, тъй като дадената възможност на БСК е да излъчи участие в делегацията до 10 члена.
В срок до 25.09.2018 г. /вторник/ да се изпратят по електронната поща името на фирмата/компанията и нейния представляващ, който ще участва в предварително организираните двустранни срещи с представители от македонски компании.
Пътуването на всеки участник до гр. Скопие, Македония ще бъде индивидуално.
При допълнителни въпроси.

С уважение,

Росен Сиркьов
Директор
„Работодателски системи“

Българска стопанска камара
София 1000, ул. „Алабин“ № 16-20
Тел.: +359 2 932 09 79
GSM: +359 897 76 33 73
Е-mail: r.sirkyov@bia-bg.com
Web: www.bia-bg.com

Повече информация можете да намерите на следните линкове: 

...

Предстоящите акредитирани обучения по договорите на ФИДИК, които ще ...

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...