Обучителен курс Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради

Измененията в Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 31.07.2018 са акцентът в новия цикъл от обучителни курсове, организирани от Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) за работа с „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради“ /ЕЕООКС/. Тези обучения са насочени към всички участници в инвестиционния процес: архитекти, инженери- проектанти, изпълнители на проекти по енергийно ефективно обновяване на сгради, консултанти - упражняващи строителен надзор, специалисти от държавната и общинската администрации, ангажирани с процесите на енергийно ефективното обновяване, управители и мениджъри на асоциации на етажната собственост. Целта на тези обучения е по- ефективното използване на инвестираните в ЕЕ обновяване средства, чрез по-добра подготовка на участниците.
Съдържание на обучението
• Енергийна ефективност, значение, нормативна база.
• Елементи на енергийната ефективност.
• Проект по част ЕЕ и отразяването на неговите заключения в проекта за изграждане на енергийно ефективна ограждаща конструкция на сградите.
• Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Елементи на ограждащата конструкция.
• Подземни части и цокъл на сградите:
• Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени:
• Обновяване на покривите на съществуващите сгради:
• Изисквания към противопожарната защита:
     - Изменения в Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - принципни положения, причини и очакван ефект.
     - Отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване, о Принципни детайли и технически решения.


Дати на провеждане:

11 октомври 2018
Варна
ул. «Мусала» 10 зала на САБ/КАБ

25 октомври 2018
София
ул. “Кракра” №11
зала 1, етаж 1

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...