Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
23.11.2018 г.,13:00 ч., зала "Кърджали", хотел "Кърджали", бул. Беломорски 68, гр. Кърджали.

Регистрационен формуляр

Повече информация можете да намерите на следните линкове: 

...

Предстоящите акредитирани обучения по договорите на ФИДИК, които ще ...

 

Сдружението за изграждане на паметник на Васил Левски в Русе ...

Военна академия "Г. С. Раковски" и Столична община, подеха инициатива ...

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...