ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ И ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „СТРОИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“ ЕАД Февруари - март 2019 г.

 

 1. I.ЗБУТ:

-          Длъжностно лице по безопасност и здраве;

-          Координатор по безопасност и здраве в строителството;

-          Контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за съответсвие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.

     Преподаватели:

ü  Доц. д-р. инж. Венцислав Стоянов - ВСУ „Любен Каравелов“

ü  Доц. д-р. инж. Лъчезар Хрисчев - УАСГ

Областно представителство на КСБ

 

Дата

 1.  

СМОЛЯН

01.03.2019

 1.  

КЮСТЕНДИЛ

01.03.2019

 1.  

ВАРНА

06.03. 2019

 1.  

СИЛИСТРА

07.03.2019

 1.  

ДОБРИЧ

08.03.2019

 1.  

ПЛОВДИВ

08.03. 2019

 1.  

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

14.03.2019

 1.  

БЛАГОЕВГРАД

20.03.2019

 1.  

СОФИЯ

26.03.2019

II. Поредица „СТРОИТЕЛНА АКАДЕМИЯ“ - Специализирани семинари за подобряване и актуализиране на знанията и уменията по управление и организация на строителството.

Областно представителство на КСБ

Тема

 

Дата

 1.  

БУРГАС

НОВОСТИ В ДЕЙНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

22.02.2019

 1.  

ПЕРНИК

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ПЛАНОВ И ОФЕРТЕН ОТДЕЛ

22.02.2019

 1.  

СМОЛЯН

НОВОСТИ В ДЕЙНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

28.02.2019

 1.  

ВРАЦА

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ПЛАНОВ И ОФЕРТЕН ОТДЕЛ

13.03.2019

 1.  

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

НОВОСТИ В ДЕЙНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

 1. 03.2019
 1.  

БЛАГОЕВГРАД

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ПЛАНОВ И ОФЕРТЕН ОТДЕЛ

20.03.2019

7.

КЮСТЕНДИЛ

НОВОСТИ В ДЕЙНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

22.03.2019

8.

ПЛЕВЕН

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

22.03.2019

9.

 

СОФИЯ

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ПЛАНОВ И ОФЕРТЕН ОТДЕЛ

28.03.2019

10.

 
     

СОФИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

29.03.2019

11.

 

ПЛЕВЕН

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ПЛАНОВ И ОФЕРТЕН ОТДЕЛ

29.03.2019

    

           Преподаватели:

ü  доц.В.Ал.Стоянов

ü  Доц. д-р. инж. В Стоянов

ü  д-р Добрин Сотиров

 

III. Oбучения за придобиване на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/

Областно представителство на КСБ

Тема

 

Обучителна организация

Дата

 1.  

ПЛЕВЕН

ПОКРИВНИ ПОКРИТИЯ

БГЦПО, клон Плевен

21.03.2019

 1.  
 

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК

ЦПО "Виктория П.М."

началото на м.март 2019

 

 

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...