Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и срещи в гр. Рияд, Кралство Саудитска Арабия, 19-22.03.2019 г.

В рамките на посещението на министър Караниколов в Рияд е договорено да се проведе бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на България и Саудитска Арабия. Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между бизнеса от двете страни при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии, електроника и електротехника, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, дървообработване и мебелно производство, минно дело, изкуствени торове, поливни машини и съоръжения, ВЕИ и други алтернативни източници на енергия, строителство, фармация и фармацевтика, медицински инструменти и апарати, инженерингова дейност, финансови институции, инвестиционни посредници и други.

С настоящото Ви каним да се включите в бизнес делегацията, придружаваща министър Караниколов по време на неговата работна визита в Кралство Саудитска Арабия. Желаещите за участие в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 08.03.2019 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg или n.georgieva@sme.government.bg.  Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, на тел. 02/940 7975 и Николина Георгиева, на тел. 02/940 7977.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, в т.ч. настаняване, виза, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума и срещите се осъществява от ИАНМСП.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, визата, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

Приложение: Регистрационна форма

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...