Покана за участие в заседание на Секторния консултативен съвет по заетостта и уменията на работната сила в сектор "Строителство" /СКС/

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През месец февруари 2018 г. КСБ учреди Секторен консултативен съвет (СКС) по заетостта и работната сила в строителството, като част от дейностите по проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence“ (www.mycompetence.bg). Проектът цели да обедини бизнеса, професионалното образование и обучение, и заетостта, като дефинира и предоставя стандарти за компетентност на ниво строителен сектор и 4 ключови за предприятията длъжности. В съвета се включат представители на работодателите, образователните институции, подготвящи кадри за сектора и на други партньорски организации.

Една от ключовите дейности, заложени за изпълнение в Плана за работа на КСБ през 2019 г. е разширяване на експертния потенциал на Секторния консултативен съвет по заетостта и уменията на работната сила в сектор „Строителство“ /СКС/ и превръщането му в постоянно действащ орган, подпомагащ КСБ в изграждането на политики в областта на професионалното образование и обучение.

В тази връзка към заинтересованите страни в областта на професионалната квалификация отправяме покана за участие в заседание на Секторния консултативен съвет, което ще се проведе на 29 март (петък), 2019 г. от 10:00 ч. в зала № 1.5 в сградата на КСБ, гр. София, ул. „Михаил Тенев” № 6, при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет за работата на Секторния консултативен съвет през 2018 г. и планирани дейности през 2019 г.
  2. Издигане ролята на Секторния консултативен съвет чрез разширяване на експертния му потенциал и превръщането му в постоянно действащ орган, подпомагащ КСБ в изграждането на политики в областта на професионалното образование и обучение.
  3. Обсъждане/ дискусия на насоки за развитие на работата на съвета - предложения и теми.

 

Очакваме Вашето потвърждание за участие в заседанието в срок до 27.03.2019 г. (сряда).

За допълнителни уточнения и връзка с нас, можете да се обръщате към:

  1. Г-жа Виолета Ангелиева, началник на отдел „НДМ“, дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“, тел: 0879 97 11 88 и 02/8062415; ел.поща: vangelieva@ksb.bg;
  1. Г-жа Мартина Кръстева, началник на отдел „ПКАС“, дирекция „Анализи, строителство, професионална квалификация и мониторинг“, тел: 0878 97 10 83 и 02/806 24 31; ел.поща: mkrusteva@ksb.bg

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...

 

От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира ...