КСБ връчи строителните „Оскари"

 

Първа група – строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

 

Раздел "големи":

     Строител                              Награда


1. ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД       Златна
2. ГЕОСТРОЙ АД                       Сребърна
3. ПЛАНЕКС ООД                      Бронзова

 

Раздел "средни": 

    Строител                               Награда


1. ЛИРЕКС БГ ООД                    Златна
2. СТАД – БЛИЗНАКОВ ЕООД  Сребърна
3. БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ

КЪМПАНИ EАД                          Бронзова

 

Раздел "малки":

    Строител                              Награда


1. ДОРОСЛАВА СТРОЙ ООД   Златна
2. МЕДИЛОН ЕООД                  Сребърна
3. ЕНЕЛ СТРОЙ ООД                Бронзова

 

 

Втора група – строежи от транспортната инфраструктура

 

Раздел "големи":

     Строител                             Награда


1. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД         Златна
2. ПСТ ХОЛДИНГ ЕАД             Сребърна
3. АГРОМАХ ЕООД                  Бронзова

 

Раздел "средни": 

     Строител                              Награда


1. ВИКТОРИЯ

ТРАНС – 2007 ЕООД                Златна
2. АТЛАС БАЛКАН ООД          Сребърна
3. ПЪТПРИБОР ООД                Бронзова

 

Раздел "малки":

     Строител                             Награда


1. ВИДАПЪТСТРОЙ АД            Златна
2. ВИОЛИНА ООД                   Сребърна
3. БКС – БЪДИНСТРОЙ АД    Бронзова

 

Трета група – строежи от енергийната инфраструктура

 

Раздел "големи":

    Строител                              Награда


1. ЕНЕМОНА АД                       Златна
2. ФИЛКАБ АД                         Сребърна
3. АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ЕАД Бронзова

 

Раздел "средни":

   Строител                               Награда
1. СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД    Златна
2. ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД Сребърна

3. БЕЛВИ ООД                         Бронзова

 

Раздел "малки":

  Строител                                Награда


1. ХЕРТНЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД    Златна
2. ЕН ДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД Сребърна
3. ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП ООД        Бронзова

 

Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда

 

Раздел "големи":

   Строител                              Награда
1. ГЕОТЕХМИН ООД               Златна
2. СТАНИЛОВ ЕООД               Сребърна
3. РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД Бронзова

 

Раздел "средни":

   Строител                             Награда


1. М & С БЕТОН АД                Златна
2. МИКО – Д ООД                  Сребърна
3. СТАТУС – Н ООД               Бронзова

 

Раздел "малки":

  Строител                             Награда


1. ВЕРА СТРОЙ ЕООД          Златна
2. АКВАГРУП – ХИТ ООД    Сребърна
3. ЛЮНИК ЕООД                  Бронзова

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...