„Строителна квалификация“ ЕАД Ви кани на обучение на длъжностни лица по ЗБУТ

На 25.11.2016 г. в сградата на КСБ – София ще се проведе обучение на длъжностни лица по ЗБУТ, както следва:
1. От 9:00 часа в зала 6.2 за длъжностни лица по БЗР и Координатор по безопасност и здраве;
2. От 13:00 часа в зала 6.2 за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

Обучението се финансира от КСБ за всички представители на фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя.
През следващата 2017 г. обучения от този тип ще се организират в края на всеки месец. Информация за предварителни записвания ще намерите в сайта на КСБ - секция на „Строителна квалификация“ ЕАД: http://ksb.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2225

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

От името на фирма Енерконтрол и Унистав – Словакия бихме желали да ...

На вниманието на фирми и предприемачи, създали иновативни технологии ...