Писмо на ЧЕЗ до КСБ.Относно: Последиците за потребителите на електроенергия от несъобразени и несъгласувани изкопни дейности на строителни фирми на обслужваната от ЧЕЗ Разпределение територия в Западна България

 

ДО

Г-Н Николай Станков,
Председател на
Камара на строителите в България


Относно: Последиците за потребителите на електроенергия от несъобразени и несъгласувани изкопни дейности на строителни фирми на обслужваната от ЧЕЗ Разпределение територия в Западна България


Уважаеми господин Станков,
В духа на дългосрочното партньорство между ЧЕЗ и представляваната от Вас организация, се обръщам към Вас с предложение да потърсим заедно решение за възникващите все по-често неудобства за българските граждани, потребители на електроенергия в Западна България, предизвикани от неспазването на процедурите за извършване на изкопни дейности от строителни фирми. Проблемът става все по-сериозен и е необходимо да бъде открит начин за предотвратяване на авариите, които водят до смущаване на нормалния ритъм на живот на хората и тяхното спокойствие, нарушаване на уличния трафик и нормалното функциониране на населените места. Още по-голяма тревога буди фактът, че често несъгласуваните дейности на строителните фирми създават предпоставки за застрашаване на живота и здравето на техните служители и на други хора.
ЧЕЗ Разпределение реагира незабавно при възникване на аварии вследствие на скъсани кабели при изкопни работи. Въпреки това данните на дружеството показват, че само за първите 9 месеца на 2017 г. 460 000 домакинства и фирми останаха без електрозахранване за общо 517 часа в резултат на 298 скъсани кабели при несъобразени изкопни дейности на строителни фирми. Само през последните 10 дни и само в София без електрозахранване, по същата причина, бяха жителите на Долни и Горни Богров, Студентски град, Панчарево, Кокаляне, Герман, Надежда и Толстой.
Нормативните процедури изискват фирмите, които извършват строителни дейности, да уведомят предварително ЧЕЗ Разпределение за местата, на които ще работят. За съжаление в голяма част от случаите тези изисквания не се спазват, от което страдат българските граждани, а компанията търпи не само материални щети, но трупа и недоволството на хората.
Във всеки център за обслужване на клиенти може да бъде заявена услуга към ЧЕЗ Разпределение за определяне на трасето на кабелите на дружеството. При строителни дейности, когато ЧЕЗ Разпределение съгласува даден проект в процеса на изваждане на разрешително за строеж, заявяването на тази услуга не е задължително, но дори тогава компанията изрично указва своето изискване да бъде допълнително информирана за старта на изкопните дейности и при него да присъства представител на ЧЕЗ Разпределение. За съжаление това или не се случва, или информацията за стартиращите строителни дейности се получава предходния ден или в деня на тяхното стартиране. Това прави реакцията на ЧЕЗ Разпределение невъзможна.
За да отдели ресурс за строителните обекти, е необходимо компанията да бъде информирана поне две седмици предварително за деня, в който ще бъдат извършвани изкопни дейности. Превенцията срещу късане на кабели от строителните фирми ще ги защити от излишна загуба на време и от финансови разходи, тъй като ЧЕЗ Разпределение създаде методика, според която начислява санкции на предприемачите, нанесли имуществени щети. Те носят пълна отговорност при нарушаване на целостта на съоръжения на компанията.
Г-н Станков, нееднократно ние призовахме строителните фирми да спазват процедурите и да съгласуват своевременно ремонтите. Нарушенията обаче продължават. Изпълнителите на строителни дейности не винаги спазват процедурите, а когато се съгласуват проектите си,почти никога не спазват съгласувателните изисквания. Електрозахранването на български граждани е застрашено почти ежедневно.

Още веднъж се обръщам към Вас, в качеството Ви на ръководител на най-голямата браншова организация на строителните компании в България, която е пряко ангажирана с тези въпроси, снадеждата, че ще бъде иницииран ползотворен и конструктивен диалог по темата и ще бъдат набелязани конкретни мерки за защита на спокойствието на хората.

С уважение 

Петър Холаковски

Изпълнителен директор

ЧЕЗ Разпределение България

ОРИГИНАЛ НА ПИСМОТО

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Информация за Администратора ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...