Организирането от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Международна изложба за строителни технологии и материали CONSTRUCT EXPO 2018, 08-11.03.2018, Букурещ, Румъния

ИАНМСП удължава срока за подаване на документи за участие на национален щанд в Международната изложба за строителни материали и технологии Construct Expo 2018, 08 – 11.03.2018 г., гр. Букурещ, Румъния до 16 февруари 2018. За допълнителна информация може да се обръщате към Тереза Мутафова, тел. 02 940 7988, имейл: t.mutafova@sme.government.bg.
Условията за участие в проявата остават непроменени.
https://www.sme.government.bg/?p=40363

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Информация за Администратора ...

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство ...

Български икономически форум, съвместно с Представителството на ...

Информационен ден за популяризиране на инвестициите в туризма и ...

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...